Erasmus Ve Farabi

Home / Genel / Erasmus Ve Farabi

Yurt dışı ve yurt içi öğrenci değişim programları Erasmus ve Farabi nedir, ne değildir?

ERASMUS

Erasmus, ismini Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde öğrenci ve hoca olarak yaşamış olan Rönesans Hümanizmi önderlerinden Hollandalı bir bilim adamı ve düşünür olan Desiderius Erasmus’tan alan, Avrupa birliği tarafından oluşturulmuş, üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarını kapsayan bir değişim programıdır. Erasmus bünyesinde Avrupa Birliği ülkeleri ile üye ülkelerin üniversiteleri bulunmaktadır.

Erasmus Ne değildir?

Erasmus programı, bir yabancı dil öğrenme programı, bir burs programı, bir diploma programı veya bir araştırma programı değildir.

Erasmus Nedir?

Erasmus, Avrupa Birliği ülkeleri ve aday ülkelerin üniversitelerinin yüksek öğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi elemanları değişimleriyle işbirliği oluşturmayı ve geliştirmeyi amaçlayan, hibe bütçesi olan uluslararası bir programdır.

Erasmus Programına Neler Dahildir?

Erasmus ile öğrenci ve öğretim görevlisi değişimleri gerçekleştirilirken eğitim programlarının geliştirilmesi amacıyla işbirlikleri, müfredat geliştirme çalışmaları, bu çalışmalar neticesinde ulaşılan bilgilerin yaygınlaştırılması ve pratikte kullanılması, Avrupa genelindeki fakültelerin belirli alanlarda icra ettikleri akademik çalışmaları birlikte yürütebilecekleri teknik platformların (Thematic Networks) oluşturulmasının yanı sıra dil kurslarını ve yoğun eğitim programları da program dahilinde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.

Erasmus’un Usulü Nedir, Erasmus’ta Hibe Ne Kadardır?

Erasmus programı sayesinde, yüksek öğretim kurumları arasında imzalanan ikili antlaşmalar ile öğrenciler eğitimlerinin bir bölümünü yurt dışında, farklı bir üniversitede sürdürür. 1 veya 2 dönem sürecek olan yurt dışı eğitiminde öğrenciye dil hazırlığı, ulaşım ve ülkeler arası ekonomik durum farkları düşünülerek 100 ilâ 600 euro arasında yardım yapılır, bu miktar Avrupa Komisyonu tarafından ülkelerin gelişmiş durumları göz önünde bulundurularak belirlenir. Öğrenciye tahsis edilecek hibe miktarının %80’i yurt dışındaki eğitimi süresince hesabına yatırılır, %20’si ise döndükten sonra yatırılır. Ödeme hakkında iyi araştırma yapılması ve bilgi alınması, gecikme ihtimallerine karşı da tedbirli olunması tavsiye edilir.

Öğrenci, değişim ile gittiği okulda ayrıca eğitim harcı ödemez.

Erasmus’un Amacı Nedir?

Erasmus programı ile öğrencinin farklı kültürleri, farklı toplumları ve farklı hayat tarzlarını görerek Avrupa üniversitelerinin eğitim sistemlerini tanıması, farklı kültür, tarz ve yaşam biçimlerine karşı saygı ve tolerans sahibi olması ve mezuniyet ertesinde daha güzel iş olanaklarına sahip olabilmesi amaçlanır.

Avrupa Birliği ülkeleri ve üye ülkelerin üniversiteleri arasında işbirliği geliştirilerek yüksek öğretimde Avrupa standartlarının ön plana çıkartılması amaçlanır.

Erasmus Yapanlar Sene Kaybı Yaşar mı?

Öğrenci Erasmus ile gittiği üniversitede verdiği dersleri, kendi ülkesindeki üniversitede saydırabilir. Okutulan dersler ve krediler uyumlu ise öğrenci sene kaybı yaşamaz. Dersler ve kredilerin uyumsuzluğu söz konusu ise sene kaybı yaşanır. Öğrenci sürpriz yaşamamak için kendi okulu, bölümü ve gideceği yer ile uyumu araştırmalıdır.

Erasmus Yoğun Dil Kursu Nedir?

Öğrencinin gittiği ülkenin dilini öğrenebilmesi için verilen kurstur. Her ülkede ve herkese verilme mecburiyeti olmasa da duruma göre öğrenci bu dönem için de hibe alabilir ve kursu başarıyla tamamladığı takdirde ders listesine + kredi yazdırabilir.

FARABİ

Farabi, ismini 8. ve 13. yüzyıllar arasında, İslam’ın Altın Çağı’nda yaşamış olan filozof, bilim adamı, gökbilimci, mantıkçı ve aynı zamanda müzisyen olan Abū Nasr Muhammad al-Fārābî’den alan yurt içi öğrenci değişim programıdır.

Farabi Nedir?

Farabi Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı; üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasındaki öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi programı ile öğrenci veya öğretim üyeleri bir veya iki dönem (bir veya iki yarı yıl) boyunca eğitim ve öğretim faaliyetlerine kendi kurumları dışında bir yüksek öğretim kurumunda devam ederler.

Farabi’ye Kimler Başvurabilir?

Yalnızca Farabi’yi uygulayan yüksek öğretim kurumları arasında yapılabilecek bu değişime ön lisans ve lisans öğrenciliğinde ilk yılını tamamlamış olan ve genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2.00 olan; Yüksek lisans ve doktora öğrenciliğinde de ilk yarıyılını tamamlamış olan ve genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2.50 olan kişiler başvurabilir.  (Hazırlık ve Bilimsel Hazırlık dönemlerinde başvuruda bulunulamaz.)

Alttan Ders Olması Farabi’ye Engel Midir?

Hayır. Öğrencinin okumakta olduğu üniversitenin uygun bulması halinde değişim programına katılma konusunda bir engel bulunmamaktadır. Programların uyuşması halinde öğrenci gittiği üniversite de alttan kalan derslerini alabilir. Devamsızlık, ders saati çakışması gibi engellerin çıkmaması için gidilecek okulun Farabi ofisinden ders programları hakkında bilgi almakta fayda var.

Öğrenci kendi okulda verdiği dersle gittiği okulda tekrar karşılaşacak olursa da tekrara düşülmemesi amacıyla üst veya alt sınıflardan ders alabilir.

Yalnızca üniversitenizin anlaşmalı olduğu üniversitelere Farabi başvurusu yapabileceğinizi unutmayın.

Farabi’de Hibe Var Mıdır?

Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere değişim süresince verilmek üzere karşılıksız burs, öğretim üyelerine de ek ders ödemesi yapılmaktadır.

Farabi Başvuruları Nasıl Değerlendirilir, Öğrenciler Nasıl Seçilir?

  1.  Öğrencinin gideceği yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise;  başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları göz önünde bulundurularak her bir program için not ortalamalarına göre sıralama yapılarak seçim yapılır.
  2. Öğrencinin gideceği yükseköğretim kurumunun eğitim dili tamamen ya da kısmen yabancı dilde ise, başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin not ortalamasının % 50’si + kullanılacak yabancı dildeki başarı derecesini gösteren yabancı dil puanlarının (ÖSYM tarafından yapılan merkezi bir yabancı dil sınavı veya üniversiteler arasında protokolle kararlaştırılacak bir yabancı dil sınavının sonuç belgesi) % 50’sinin toplamı hesaplanarak, her bir program için öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması sıralanarak seçim yapılır.

 

Farabi’de Burslar Ne zaman ve Nasıl Ödenir?

Öğrenciye tahsis edilen burs miktarının %70’i öğrenciye eğitim süresi içerisinde aylıklar halinde ödenir. Geri kalan miktarın ödemesinde öğrencinin başarı durumu ve gerçekleşme süresi dikkate alınır.

YÖK’ün Farabi kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Leave a Comment

YGS
LYS
TEOG
ALES
YDS
KPSS
×

Adınız

Telefon Numarası

Ders istenilen ilçe/il

Ders Seçiniz

×
Matematik Özel Ders
Özel Ders
Geometri Özel Ders
Fizik Özel Ders
Biyoloji Özel Ders
Türkçe Özel Ders
Edebiyat Özel Ders
Tarih Özel Ders
İngilizce Özel Ders
Almanca Özel Ders
İtalyanca Özel Ders
İspanyolca Özel Ders
Çİnce Özel Ders
Fransızca Özel Ders
Piyano Özel Ders
Keman Özel Ders
Gitar Özel Ders
Bağlama Özel Ders
Bateri Özel Ders
Resim Özel Ders
×